Novosti

Objavljen zbornik radova s međunarodne konferencije

Objavljen je zbornik radova s 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih, održane u Murteru, 9. i 10. lipnja 2011. Zajednički su je organizirali Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatsko andragoško društvo. Osnovna tema bila je andragoška profesija, uz koju se vezala rasprava o kompetencijama osoba koje se bave obrazovanjem odraslih.

Rasprava o obrazovanju odraslih, andragogiji, andragozima i svima koji sudjeluju u razlicitim oblicima i fazama obrazovanja odraslih stalno je prisutna kod kreatora obrazovnih politika, znanstvenoj zajednici te među provoditeljima obrazovnih aktivnosti. U promijenjenim se okolnostima traže novi odgovori. Ta rasprava je prenesena i na ovu konferenciju, u sklopu koje se nastojalo dati odgovore na neka osnovna aktualna pitanja: Koja su obilježja suvremenog andragoga? Kakav je profesionalni status osoba koje se bave obrazovanjem odraslih i koje su njihove profesionalne kompetencije? Gdje se one mogu steći?

Za konferenciju je prijavljeno 38 radova andragoga iz Hrvatske, Srbije, Slovačke, Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Srbije, od kojih je 28 uključeno u ovaj zbornik. Izlaganja su bila grupirana u tri osnovne skupine:

  • Obrazovanje odraslih: profesija andragog ili profesionalci u obrazovanju odraslih
  • Andragozi kao profesija, poluprofesija ili zanimanje
  • Kompetencije andragoga i drugih provoditelja obrazovanja odraslih.

Pristigli radovi se nisu zadržali samo na osnovnomu predloženome programskom okviru, već pokazuju cijelo bogatstvo andragoškoga djelovanja i različite pristupe predloženoj temi. Brojnost mjesta gdje se provodi obrazovanje odraslih, šarolikost metoda koje se koriste, razlike u kompetencijama koje su istaknute kao važne za ove aktivnosti upućuju na činjenicu da vlada velika živost i dinamika na ovome području.

Sve je to vidljivo u pristiglim radovima. Oni isto tako pokazuju snažnu usmjerenost na praktične aktivnosti, na prepreke i nove mogućnosti u procesu obrazovanja odraslih. Temeljna teorijska pitanja manje su zastupljena, a češće su propituje uspješnost različitih pristupa, obilježja polaznika i ciljnih skupina te mogućnosti novih metoda. 

A upravo je to područje u kojemu je smješten važan vid profesionalnosti onih koji se bave obrazovanjem odraslih.

Dodatne informacije