Novosti

Okrugli stol - Perspektive razvoja obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj

Poticaj za raspravu su Smjernice za Strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11662&sec=2194) koje je izradilo Povjerenstvo Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u travnju ove godine. Osim ovog dokumenta u proteklom razdoblju su otvorene i rasprave o nizu drugih prijedloga novih zakona (primjerice o Nacionalnom kvalifikacijskom okviru) ili izmjenama i dopunama postojećih zakona (o osnovnom i srednjom obrazovanju, o znanosti i visokom obrazovanju). Svi ovi dokumenti dotiču neposredno ili posredno i problematiku obrazovanja odraslih. Zbog toga će se na okruglom stolu raspravljati o ovim prijedlozima i načinu na koji se u njima tretira djelatnost obrazovanja odraslih.

Dodatne informacije