Novosti

Održan okrugli stol Perspektive razvoja obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj

Na okruglom stolu su sudjelovali članovi Hrvatskog andragoškog društva iz fakulteta i instituta, učilišta i drugih provoditeljskih organizacija, novina te predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Poticaj za raspravu i osnovna tema okruglog stola su bile Smjernice za Strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije koje je izradilo Povjerenstvo Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u travnju ove godine, posebno onaj dio koji se bavi obrazovanjem odraslih i cjeloživotnim učenjem.
Na temelju rasprave na okruglom stolu sudionici će napisati preporuke, kojima bi nastojali pomoći što boljem strateškom definiranju obrazovanja odraslih u dokumentima koji će slijediti iza Smjernica. Prijedlog teksta preporuka raspravljat će se i na Jesenskoj andragoškoj konferenciji u Vodicama (4.-6.10.2012.).

Dodatne informacije