Međunarodne konferencije / International conferences

8. Međunarodna konferencija / 8th International Conference

U Zagrebu je 30. 11. - 1. 12. 2018. održana 8. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih s glavnom temom - Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih.

Na konferenciji je je bilo oko 150 sudionika, održano je dvadesetak predavanja, niz rasprava...

Sadržaj i tijek Konferencije ilustriraju priloženi sažetci izlaganja te fotografije.

Priloženi dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (Knjizica sazetaka, final 6.pdf)Sazetci izlaganja

Dodatne informacije