Djelatnost

Aktivnosti društva su informiranje i obrazovanje o:
- svjetskim trendovima transformacije industrijskog društva u informatičko društvo,
- uspostavljanje veze između gospodarstva i permanentnog obrazovanja,
- identifikaciji potrebnih kvalifikacija u pojedinim sektorima gospodarstva,
- stvaranju novih zanimanja nastalih razvojem znanosti,tehnike i tehnologije,
- potrebnim znanjima i zanimanjima za tržište radne snage,
- intelektualiziranje zanimanja,
- demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova,
- obrazovanju odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja,
- praćenje obrazovnih mogućnosti i poticanje novih strategija učenja,
- jačanje temeljnih kompetencija, razvijanje fleksibilnosti i kontinuiranog učenja,
- prohodnosti programa na višu razinu kompetencije i napredak u karijeri,
- odabiru novog zanimanja nakon loše odabranog zanimanja,
- usavršavanjima nakon stečenog zanimanja sukladno potrebama razvoja gospodarstva i tehnologija,
- različitim oblicima osposobljavanja koje je potrebno završiti za rad u pojedinim strukama sukladno važećim Zakonima,
- obrazovanje edukatora,
- poučavanje,organiziranje,profesionalno savjetovanje i promidžbene aktivnosti za Vaše potrebe u obrazovanju.

Hrvatsko andragoško društvo je mjesto gdje uvijek možete:
- dobiti informaciju o obrazovanju odraslih osoba,
- obrazovati se,
- doći osobno, razgovarati telefonom ili poslati upit na e-mail adresu,
- svakodnevno se informirati putem Web stranice,
- dobiti informaciju o obrazovanju odraslih u EU i potrebnom obrazovanju za EU,
- konzultirati se o svojim dvojbama glede obrazovanja odraslih,
- dobiti obavijest o organiziranim andragoškim školama, stručnim seminarima, savjetovanjima i međkunarodnim konferencijama,
- dobiti andragoški glasnik.

Dodatne informacije