Prijava za članstvo

Godišnja članarina

Organizacije: 500,00 kuna

Pojedinci     : 50 kuna

Uplata članarine na žiro račun Hrvatskog andragoškog društva Zagreb,

IBAN: HR5024810001120011065, Kreditna banka Zagreb

OIB: 05310117392

Ovdje možete preuzeti obrasce za članstvo u udruzi Hrvatsko andragoško društvo.

Dodatne informacije